Viken Driftstjenester AS,
Avdeling Montasjeservice.

Vårt fokusområde har vært klima og hvordan vi kan få folk til å bli mer bevist på sitt eget forbruk.

Viken Driftstjenester AS v/avd Montasjeservice monterer og idriftsetter målere for individuell måling av energiforbruk i borettslag, sameier og næringsbygg for vår samarbeidspartner innen individuell måling.

Vi kan levere tjenester innen:

(Varme, Energi og Vann)

(M-Bus, Puls og Radio)

Våre hovedoppgaver innen individuell-måling er i hovedsak programmering av varmefordelingsmålere på radiatorene, energimålere og vannmålere.

Vi utfører også utskifting av vann og energimålere i samarbeid med våre faste samarbeidspartnere.


HVA ER FORDELINGSMÅLING? (INDIVIDUELL MÅLING)

Fordelingsmåling er den kostnadsbevisste måten å fordele energiforbruk på i sameier og borettslag. Energileverandøren leverer energi, vår samarbeidspartner innen individuell måling fordeler forbruket. Hver leilighet får en avregning basert på faktisk energiforbruk, enten det er varme, varmtvann eller begge deler.

Les mer på hjemmesiden til vår samarbeidspartner innen individuell måling.

Styre og forretningsfører får en fullstendig oversikt over det samlede forbruket. På denne måten skaper vår samarbeidspartner oversikt og forbedrer energieffektiviteten. Det er kun når du vet hva du bruker du kan ha et bevisst forhold til hvor mye du kan klare å redusere forbruket med.

 

Viken Driftstjenester AS

Målere for individuell måling av vann og energiforbruk.

Domaqua & Ultego Eco

energi_og_vvm_måler.jpg

Varmtvannmåler & energimåler

Domaqua

zoom_domaqua_m_cold_07.png

Kaldtvannmåler

Doprimo & Domaqua

Doprimo-og-vannmåler.jpg

Varmefordelingsmåler & Varmtvannmåler

Ultego III Smart

Ultego III Smart.jpg

Energimåler